Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.februārī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība: 1. Par Valkas novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijā. Ziņo – Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja   2. Par Valkas novada attīstības ...

09.02.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.februārī pulksten 10:00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība: 1. E.L. iesnieguma izskatīšana. Ziņo – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja   2. Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA “Kūrija”, Valkā, ...

09.02.2017

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.februārī pulksten 09:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 21 iznomāšanu tirdzniecības centra izveidei. Ziņo – V.A.Krauklis, novada domes priekšsēdētājs   2. Par kapu digitalizāciju, uzmērīšanu, ...

08.02.2017

Konkursā „ZAAO mēneša jautājums” janvāra mēnesī piedalījās 300 dalībnieki no 21 ZAAO darbības reģiona skolām, pareizās atbildes iesniedza 229 skolēni.   Janvāra “ZAAO mēneša jautājums” uzvarētāji ir Balvu novada Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 5.klases skolniece Kate Līcīte un ...

03.02.2017

Pirmais ideju uzsaukums jaunizveidotajā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa inkubatorā ir jau aiz muguras, jo pirmā uzņemšanas komisijas sēde notika š.g. 27.janvārī, un tajā tika izskatīti 12 pieteikumi inkubācijai, kā arī vērtētas 14 idejas pirmsinkubācijas pakalpojumu saņemšanai.   Valkas ...

01.02.2017

Laikā no 2016. gada 4. janvāra līdz 23. janvārim notika Valkas novada domes rīkotā publiskā apspriešana iecerei par koku ciršanu trīs publisko apstādījumu vietās: Ausekļa ielā virzienā no Smilšu ielas līdz Rūjienas ielai (ošlapu kļavas), Indriķa Zīles skvērā gar Semināra ielas malu (ošlapu kļavas) ...

31.01.2017

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz nedzīvojamu iekštelpu – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete, Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpas numurs Nr.001.,92.3m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 001, nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā ...

30.01.2017

Samazinot reisu izpildes laikus vai saskaņojot vairāku maršrutu reisus, no 2017. gada 1.februāra gaidāmas izmaiņas 12 SIA VTU Valmiera apkalpotajos maršrutos. Ņemot vērā izmaiņas, aicinām pasažieru sekot līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnē www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar pārvadātāju, ...

26.01.2017

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 26.janvārī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   1. Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu. Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta un plānošanas ...

23.01.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 25.janvārī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība : 1. Par nekustamā īpašuma “Sudrabkalni”, Ērģemes pagastā sadalīšanu; 2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Zvārtavas pagastā “Robežnieki” un ...

23.01.2017

Mainīs reģionālo vietējās nozīmes maršrutu kustības sarakstus Valkas pilsētā. (skatīt šeit)   SIA „VTU Valmiera” informē, ka no 1.februāra tiks mainīti reģionālo vietējās nozīmes maršrutu kustības saraksti Valkas pilsētā. Saraksti mainīti, vadoties pēc AS „Pasažieru vilciens” ...

19.01.2017

Šī gada 17. janvārī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ir nosūtījis vēstuli Valsts SIA “Autotransporta direkcija” un SIA “VTU Valmiera” par autobusa maršruta pārkārtošanu iedzīvotāju ērtībai.   Sakarā ar to, ka ar 2017. gada 1. maiju tiek reorganizēta ...

19.01.2017

Ērģemes pagasta pārvalde informē, ka ledus kvalitāte slidotavā ir atbilstoša, lai varētu uzsākt slidotavas publisku izmantošanu.  Ja līdz šim slidotavu varēja izmantot daļēji, tad šobrīd kvalitatīvs ledus slidošanai klāj visu slidotavu.     Slidotavas darba laiks ir katru dienu līdz ...

18.01.2017

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Par katru vizīti ģimenes ārsta prakse saņem maksājumu no valsts, savukārt pacientam par vizīti ir jāveic pacienta iemaksa 2,85 eiro apmērā.   Šāds ...

18.01.2017
18.01.2017