28.03.2018
28.03.2018

Kā ziņots iepriekš, Igaunijas Slimokase plāno likvidēt Valgas slimnīcas dzemdību nodaļu. Vakar noslēdzās parakstu vākšana par Valgas slimnīcas dzemdību nodaļas saglabāšanu. Parakstīties varēja gan Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, gan rotaļu un attīstības centrā "Mana kabatiņa", Semināra ielā 27. Dažu ...

27.03.2018

Sēde sasaukta 2018. gada 29. martā , plkst. 10.00    Darba kārtība : 1. Par projekta “Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja   2. Par lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ...

26.03.2018

SIA “VTU Valmiera” informē, ka no 3.aprīļa gaidāmas izmaiņas reģionālajos vietējās un starppilsētu nozīmes maršrutos.   Izmaiņas veiktas, lai samazinātu autobusu kursēšanas laiku maršrutā. Vairākos maršrutos mainīti gan autobusu atiešanas un pienākšanas galapieturā laiki, ...

23.03.2018

      2018. gada 19. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00 Valgas Kultūras un interešu centrā (Valga, Kesk 1) notiks darba gadatirgus “LIIVIMAA 2018”. Tā ir lieliska iespēja satikties darba devējiem un darba meklētājiem no divām kaimiņvalstīm - Igaunijas un Latvijas.    Aicinām piedalīties ...

23.03.2018

Svētdien, 25. martā, no plkst.7.00 Zemessardzes 22.kājnieku bataljona mācību ietvaros notiks militārā transporta pārvietošanās pa autoceļu A3 no Valmieras uz Valku, kā arī pa autoceļu P23 uz apdzīvotām vietām Zaķi un Stepi Valkas novadā. Sākot no aptuveni plkst.12.00 militārais transports pa šo pašu maršrutu ...

23.03.2018

Igaunijas Slimokase plāno likvidēt Valgas slimnīcas dzemdību nodaļu.           Šobrīd arī Valkā ir sākusies parakstu vākšana par Valgas slimnīcas dzemdību nodaļas saglabāšanu. Parakstīties var Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3 un rotaļu un attīstības centrā "Mana ...

22.03.2018
20.03.2018

No 20. līdz 21.martam Frankfurtē, Vācijā norisinās Starptautiskā investīciju piesaistes izstāde, (IME-Investment Management Exhibition), kuru apmeklēs arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   “Savulaik līdzīgā izstādē es atradu vācu investorus, kuri jau ilgstoši un veiksmīgi strādā ...

20.03.2018

  Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros 2018.gada martā tiek uzsākti ražošanas teritorijas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvdarbi. Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunas ražošanas ēkas un ar to saistīto infrastruktūru, ...

20.03.2018

Zemes komisijas sēde sasaukta 2018.gada 23.martā pulksten 13:30, Beverīnas ielā 3, Valkā. 1. Par nekustamā īpašuma „Ceļmalas”, Zvārtavas pagastā sadalīšanu; 2. Par adreses “Apsītes”, Ērģemes pagasts, Valkas novads likvidēšanu; 3. Par adresācijas datu sakārtošanu nekustamam ...

20.03.2018

Igaunijas Slimokase plāno likvidēt Valgas slimnīcas dzemdību nodaļu. Te var parakstīt petīciju VALGAS SLIMNĪCAS dzemdību nodaļas saglabāšanai, lai to nepieļautu. (Sadaļā Eesnimi jāraksta vārds, Perekonannimi - uzvārds, Linn - pilsēta, E-maili aadress - e-pasta adrese) https://www.petitsioon.com/valga_sunnitusosakonna_kaitseks   Šobrīd ...

19.03.2018

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā” (Nr. 17-09-A00403-000185).   Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības ...

19.03.2018

Valkas novada pašvaldība lūdz Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID) pārskatīt VID darbinieku noslodzi ienākumu deklarāciju iesniegšanas laika posmā no 1.marta līdz 1.jūnijam un piešķirt vēl vienu VID darbinieku Valkas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – ...

16.03.2018