Valkas novada domes sēde sasaukta 2016.gada 29.septembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē Prezentācija par sadraudzības pilsētu tīklojuma Twin Town 2016 sanāksmi Durby, Beļģijā (“Apkarot imigrantu stigmatizāciju un veidot pretējus naratīvus, lai veicinātu starpkultūru dialogu un savstarpēju sapratni”).Ziņo: ...

26.09.2016

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina darbā elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciālistu.   Amata  pamatpienākumi: Vākt, apstrādāt, analizēt, pasniegt aktuālo informāciju audio - video formātā; Filmēt un montēt video sižetus; Izplatīt aktuālo informāciju sociālajos ...

23.09.2016

Sociālo lietu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 26.septembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3. Darba kārtība : 1. Par “Klīnikas DiaMed” atbalsta programmu.Ziņo: EDĪTE BALODE – Sabiedrības veselības organizatore   2. Sociālā dienesta informācija.Informē: NATĀLIJA DUBROVSKA – Sociālā dienesta ...

22.09.2016

Valkas novada dome aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 18.novembrī – LR proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā ...

22.09.2016

Valkas novada dome un Valgas pilsētas valde aicina visus Valkas novada un Valgas pilsētas uzņēmumu pārstāvjus uz izklaidējoši sportisku sestdienu – 22.oktobrī plkst. 11.00 pie Valgas sporta halles (Valgā, Kuperjanovi ielā 36)   Sporta dienas mērķis ir iepazīties ar kaimiņpilsētas uzņēmējiem, nodibināt sadarbības ...

21.09.2016

Šobrīd medicīnas pieejamība Latvijā nav pietiekamā līmenī. To krasi izjūt laukos dzīvojošie cilvēki, kuriem līdz speciālistam ir jāmēro tāls ceļš. Domājot par Valkas novada iedzīvotāju labklājību  un medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, biedrība „Atbalsts Valkai” sadarbībā ...

16.09.2016

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 16.septembrī pulksten 13.00.    Darba kārtība : 1. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis 2. Par divu koka šķūņu Austras ielā 10, Valkā nojaukšanu.Ziņo – Inese ...

15.09.2016

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 16.septembrī pulksten 10.00,     Darba kārtība :   1.Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis   2.Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā nomas ...

15.09.2016

Kā reģioni apkārt Baltijas jūrai var strādāt kopā, lai uzlabotu un attīstītu ilgtspējīgu transporta koridoru virzienā no Rietumiem uz Austrumiem? Vidzemes plānošanas reģions (VPR), projekta CBTRAN ietvaros, mēģinās atrast atbildi uz šo jautājumu, un izstrādās projekta pieteikumu Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu ...

13.09.2016

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Rušķi”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9452 004 0015 – sākumcena EUR 1 255.00, nodrošinājums EUR 125.50, izsole 20.10.2016. plkst. 11‑30.   Pirmpirkuma ...

13.09.2016

Biedrība  “Latvijas - Igaunijas institūts” ( reģistrācijas Nr. 44103018030)  konkursa   kārtībā aicina darbā direktoru   DARBA PIENĀKUMI: Izstrādāt un īstenot tālākizglītības, interešu un neformālās izglītības programmu, kursu un semināru plānu; Sadarboties ar Valkas novada ...

12.09.2016

  Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2016.gada 9.septembrī pulksten 14:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība :   1. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim. Ziņo: Rolands ...

08.09.2016

Gatavojoties Latvijas simtgadei, pēc biedrības “Latvijas karogs” ierosinājuma ir iecerēts Valkā, Lugažu laukumā izvietot monumentālu Latvijas karogu vairāku desmitu metru augstā mastā. Šogad Lāčplēša dienā - 11. novembrī - 20 metru augstā mastā uzvīsies 5x10 metru liels valsts karogs. Informāciju sagatavoja ...

06.09.2016

 Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:   Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģ.Nr. DF 5740, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 224,00 ieskaitot PVN. Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģ.Nr. ED 5247, ražošanas gads – ...

05.09.2016

Biedrība “Turnava” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana” LEADER programmā.    Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas ...

02.09.2016