Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 20.martā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1.Par Nolikuma Nr. “Valkas Mākslas skolas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo – Maruta Stabulniece, Valkas Mākslas skolas direktore 2.Par Noteikumu Nr. “Valkas Mākslas ...

17.03.2017

“Valkas Novada Vēstis” ir Valkas novada domes informatīvais izdevums, kas tiek izdots reizi mēnesī – katra mēneša pēdējā trešdienā. Tas drukātā formātā tiek piegādāts ikvienā fiziskām personām piederošā pastkastītē Valkas novadā, kā arī to var lasīt Valkas novada mājas lapā www.valka.lv ...

16.03.2017

Ceturto gadu pēc kārtas, 24. martā plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā norisināsies novada Lauku balle, kurā godinās lauksaimniekus un sakoptāko īpašumu saimniekus.   Lauku balli organizē novada dome un tajā pašvaldība ar apbalvojumiem un dāvanām saka paldies vietējiem zemniekiem par ikdienā ieguldīto darbu. ...

16.03.2017

Ceturtdien un piektdien, 16. un 17. martā jaunievēlētā Igaunijas Valsts prezidente Kersti Kaljulaida ar delegāciju dosies divu dienu darba vizītē uz Valgu, Tirvu un Otepi.   16.martā prezidente plāno apmeklēt Taagepera ciema biedrību, uzņēmumu Ritsu AS Helme, kas nodarbojās ar māju projektēšanu, ražošanu un ...

14.03.2017

  2017.gadā Lielā Talka notiks 22.aprīlī.   No plkst. 10:00, gaidīsim jūs pie dabas koncertzāles, kur sadalīsimies pa objektiem un pēc paveiktā darba atkal satiksimies kopīgam mielastam.   Sniegpulkstenīšu stādīšanas talkā aicinām piedalīties ikvienu. Visus kuriem dārzā vai sētmalē skaisti ...

13.03.2017
10.03.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.martā pulksten 15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība :  1. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo – Gundars ...

10.03.2017

Izvērtējot situāciju Ausekļa ielā pēc ošlapu kļavu nozāģēšanas, Valkas novada domē nolemts nestādīt liepas, bet gan mazāka auguma un dekoratīvākus kokus.   22. aprīlī Vislatvijas Lielās talkas ietvaros Ausekļa ielā tiks iestādīti 50 Zviedrijas pīlādži, kuru vainags sasniedz 7 m augstumu un 3 m platumu. ...

10.03.2017

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) noslēgtā vienošanās ar Valkas novada domi par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansēta projekta īstenošanu – Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā ir pabeigta un jau nodota ekspluatācijā.   Projekta ietvaros ...

08.03.2017

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkā, Blaumaņa iela 18E, kas sastāv no būves (pagrabs) ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0122 003. Izsoles objekts atrodas uz fiziskām personām piederoša zemes gabala. Pirmpirkuma tiesības – zemes gabala ...

03.03.2017

Konkursā „ZAAO mēneša jautājums” februāra mēnesī piedalījās 283 dalībnieki no 27 ZAAO darbības reģiona skolām, pareizās atbildes iesniedza 238 skolēni.   Februāra “ZAAO mēneša jautājums” uzvarētāji ir Valmieras sākumskolas 2a. Klases skolniece Keita Krista Ose un Pārgaujas novada Stalbes ...

03.03.2017

Valkas novada dome ar 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2.,17.§), nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā, “Bērzezers 112”, kas sastāv no zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0350, kopplatība 0.0469 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā ...

28.02.2017
28.02.2017

Valkas novada dome 2017.gada 23.februāra domes sēdē pieņēma “Valkas novada kultūras attīstības programmu 2016.-2022. gadam”.   Programmu izstrādāja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniski pētnieciskais centrs sadarbībā ar Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes daļu.   Valkas novada kultūras ...

28.02.2017

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz biroja telpu Valkā, Rīgas ielā 22, (trešajā stāvā, telpas numurs Nr.1., 18.2m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 001, nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, ...

28.02.2017