Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām, nomas līguma termiņš 5 gadi:     Pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums   Nosaukums   Platība (ha) Tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes ...

01.04.2016

  Valkas novada domes sēdē (31.03.2016.) deputāti vienbalsīgi apstiprināja amatā Valkas pilsētas kultūras nama un Tūrisma informācijas biroja jaunos vadītājus. Par kultūras nama apstiprināja Māri Žigatu, bet Tūrisma informācijas biroju turpmāk vadīs Inga Jaunzeme – Grīnvalde.   Kā ziņots iepriekš, uz ...

31.03.2016

Šodien, 30.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja organizēta preses konference par reģionu iesaisti Latvijas valsts simtgades svinību organizēšanā. Tās ietvaros klātesošos iepazīstināja ar pašvaldību, nevalstisko organizāciju, valsts institūciju ...

31.03.2016

Lai apspriestu un izdiskutētu ar pašvaldību finansiālo darbību saistītus jautājumus, Finanšu ministrija ir izveidojusi Konsultatīvo padomi, kuras viens no locekļiem būs arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Konsultatīvās padomes uzdevumu lokā būs sniegt ieteikumus ar pašvaldību ...

30.03.2016

Valkas pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli veselības ministram Guntim Belēvičam, kurā kā SIA „Vidzemes slimnīca” dalībniece pauž neizpratni un sašutumu par Nacionālā veselības dienesta piedāvāto līgumu SIA „Vidzemes slimnīca” „Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ...

30.03.2016
24.03.2016
23.03.2016

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam ...

22.03.2016

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana ...

21.03.2016

Laikā no 2016.gada 4.janvāra līdz 23.janvārim notika Valkas novada domes rīkotā publiskā apspriešana iecerei par atsevišķu augošu koku ciršanu publiski pieejamos objektos: Ausekļa ielā, Indriķa Zīles skvērā un Lugažu laukumā. Valkas pilsētas iedzīvotāji un citi interesenti tika aicināti izteikt viedokli ...

17.03.2016

Kā jau ziņots, šogad Valkas pašvaldība ir uzsākusi ilgtermiņa sadarbību ar ārstniecības iestādi "Klīnika DiaMed”, kas specializējas diagnostikā un kas pacientiem piedāvā kompleksu ārstēšanu neiroloģijā, ortopēdijā un onkoloģijā.  Valkas mērs Vents Armands Krauklis ir kļuvis par dienas stacionāra ...

15.03.2016

  Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAIJA” izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana ...

11.03.2016

Valkas novada  Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte” ( reģ.Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz atbalsta centra audzinātāja(s) amatu (kods 531106) Var strādāt amatu apvienošanas kārtībā uz nepilnu darba likmi.   Darba pamatpienākumi:   -  nodrošināt bērnam bārenim ...

10.03.2016

Valkas novada dome ( reģ.Nr. Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītāja amatu.   Darba pamatpienākumi:   -  Tūrisma informācijas biroja darbības plānošana un vadīšana;    -  Sadarbība  ar tūrisma pakalpojumu ...

07.03.2016

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome 2016.gadā uzsāk atbalstīt ar līdzfinansējumu Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību ...

07.03.2016