“Vakar, 4. jūlijā SIA “Halle B” ir pilnībā pabeigusi Domes bulvāra katlu mājas pievienošanu Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem, tāpat ir izbūvēts atzars uz Puškina ielas 10 katlu māju un veco Depo ēku Raiņa ielā 25A,” ziņo Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas vadītājs Dzintars ...

05.07.2017

20.06.2017 Valkas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve”, projekta iesnieguma Nr.17-09-A00702-000038 apstiprināšanu.   Grantsceļu atjaunošana tiek veikta Latvijas Lauku attīstības ...

29.06.2017

Piektdien, 23. jūnijā Valkā darba vizītē viesojās Uzbekistānas Ārkārtējais un Pilnvarotais vēstnieks Latvijā Afzal Artikov. Tikšanās mērķis bija tikties ar pašvaldības vadību, kā arī ar uzņēmējiem apspriestu sadarbības iespējas ar Uzbekistānu.           Valkas novada ...

28.06.2017

Dzīvnieku patversmē “Nagliņas” šobrīd atrodas 6 suņi, kas gaida savu saimnieku.   Saimniekus meklē: Liela augumu, vīriešu kārtas suns vārdā Tīģeris. Noklīdis no mājām. Meklē jaunas mājas un rūpīgu saimnieku. Laikas jauktene, suņu meitene Dora ar četriem 16.junijā dzimušiem kucēniem. ...

28.06.2017

Vakar, 26. jūnijā Rīgā notika biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) pilnsapulce, kurā vienbalsīgi par RACA valdes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, informē RACA apvienības padomnieks Rolands Pētersons.           ...

27.06.2017

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē   1. Par automašīnas Volkswagen LT46 pārdošanu. Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors 2. Par grozījuma Valkas novada domes 2017.gada 23.februāra nolikumā Nr.1 "Par tirdzniecību tirgū “15.Lielais Labdarības Robežtirgus” ...

26.06.2017
22.06.2017

No 2017.gada 1.jūnija Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), var saņemt Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) sekojošus valsts iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus:   Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID), Valsts zemes dienests (turpmāk – ...

20.06.2017

ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA   Valkas novada domes ārkārtas sēde sasaukta 2017. gada 19. jūnijā plkst. 16:00   Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē     Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu. ZIŅO – I.Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas ...

19.06.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 19.jūnijā pulksten 13:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1.Par Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs 2.Par alkohola reklāmu izvietošanu Valka pilsētā. Ziņo ...

16.06.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 19.jūnijā plkst. 14:30, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība : 1.Par finansējuma piešķiršanu Bērnu – jauniešu sporta skolai. Ziņo – Mudīte Gerke, Bērnu – jauniešu sporta skolas direktore 2.Par dažādu darbu strādnieka likmi PII ...

16.06.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 19.jūnijā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.Par finansējuma piešķiršanu Bērnu – jaunatnes sporta skolai. Ziņo – Mudīte Gerke, Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktore 2.Par Valkas novada Bērnu-jaunatnes ...

16.06.2017

Šodien, 16. jūnijā, norisinājās Valkas novada domes jaunā sasaukuma pirmā sēde. To vadīja novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Rolands Rastaks. Pirmajā sēdē piedalījās visi šī gada 3. jūnijā Pašvaldību vēlēšanās ievēlētie deputāti. Sēdes galvenais jautājums bija novada ...

16.06.2017

2017.gada 16.jūnijā                                                                                                        ...

16.06.2017

Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu pašvaldībām no pagājušā gada septembra līdz šī gada martam īstenoja informatīvo kampaņu “Īsa pamācība labā pārvaldībā” (http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/kampanas/isa-pamaciba).   Šīs kampaņas mērķis ...

15.06.2017